Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2021

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.

Jménem pořadatele – České revmatologické společnosti ČLS JEP, a jménem Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, participující na přípravě odborného programu, Vás co nejsrdečněji zveme na 64. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, který se bude konat ve dnech 23.–25. září 2021 v Clarion Congress Hotel Olomouc.

Na oficiálním webu sjezdu www.revmatologicka-spolecnost.cz nebo na webu organizátora www.congressprague.cz budete po celou dobu přípravy sjezdu nacházet aktuální informace o organizaci a programu, podmínky a pravidla pro registraci a účast, informace a pravidla pro aktivní účast, informace k doprovodnému a společenskému programu, nabídku ubytování a další důležité informace. Prostřednictvím těchto stránek se můžete kdykoliv on-line zaregistrovat a objednat si hotelové ubytování a další související služby.

Sjezd je garantován Českou lékařskou společností JEP, které byla udělena akreditace Českou lékařskou komorou. Akce je certifikována podle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Pasivní a aktivní účast bude v lékařské sekci (včetně zahraničních účastníků) ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností pro země EU.

Za účast v sekci zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích obdrží absolventi potvrzení o účasti (POUZP).

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání v Olomouci.

S úctou,

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP, prezident sjezdu

doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D.
předsedkyně SRS SLS

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS ČLS JEP,
koordinátor vědeckého programu sjezdu

MUDr. Martin Žlnay, Ph.D.
vědecký sekretář SRS SLS

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.