Kongresy

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Objednávkový formulář pro inzerci a doprovodnou výstavu

V souladu s obchodními podmínkami závazně objednáváme následující presentace v rámci XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019 (prosím vyplňte příslušná pole).

Zadání inzerce
Reklama na webové stránce sjezdu
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
Cena Počet Poznámka
úvodní stránka webových stránek
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
10000 Kč
Reklama v Programovém sborníku sjezdu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6, barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
Cena Počet Poznámka
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm)
12000 Kč
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku)
8000 Kč
Výstavní plocha s příslušenstvím
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
Cena Počet Poznámka
výstavní plocha 3 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
10000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
15000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací
20000 Kč
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: dva stoly čtyři židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystav. registrací
25000 Kč
Plocha pro umístění reklamního banneru
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
Cena Počet Poznámka
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru max. 2 m2
8000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru max. 2 m2
8000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
15000 Kč
Distribuce tištěných materiálů a firemních tiskovin
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2019
Cena Počet Poznámka
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům sjezdu v rámci registrace
parametry: formát A4, max. 5 listů
6000 Kč
jednorázová distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům sjezdu při vstupu do kongresového sálu
parametry: formát A4, max. 3 listy
3000 Kč
Firemní satelitní symposium, sponzorovaná firemní přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2019; o zařazení do programu rozhodne programový výbor kongresu
Cena Počet Poznámka
firemní satelitní symposium 60 min.
parametry: cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresový sál 300 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
50000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.
parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál 300 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a programu v Programovém sborníku.
25000 Kč

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Kontaktní údaje
Název společnosti *
Sídlo *
Adresa
Registrace
Telefon *
Fax
E-mail *
IČ *
Bankovní spojení *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k  účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

Objednatel současně bre na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).