Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019 » Odborný program

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Odborný program

Společenská záštita

Záštitu nad 23, národním kongresem ČSOT 2019 převzal Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR.

Program ke stažení

Byla zveřejněna témata odborného programu, která si můžete ve formátu pdf stáhnout ZDE.

Programový sborník s abstrakty obdrží každý registrovaný účastník při své akreditaci na místě.

POŘADATEL KONGRESU

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
Odborným garantem je Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., přednosta Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze

ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ A KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU KONGRESU

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., předseda ČSOT, zástupce přednosty Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze

VĚDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Doc. MUDr. Aleš Podškubka,Ph.D.
As. MUDr. Radomír Kubeš, Ph.D.
As. MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc
As. MUDr. Zdeněk Matějovský,CSc
As. MUDr. Marek Majerníček
As. MUDr. Josef Včelák, Ph.D.
As. MUDr. Ladislav Tóth

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., prezident
Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., organizační sekretář
JUDr. Pavel Revický, Congress Prague