Kongresy

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Pozvánka

Elektronická verze pozvánky ve formátu pdf je ke stažení ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na XXIII. národní kongres ČSOT 2019, který se bude konat ve dnech 9. - 11. května 2019 v kongresovém centru Clarion Congress Hotel Prague. Program kongresu bude tvořit samostatná sekce lékařů, sekce zdravotních sester a posterová sekce. <
Součástí programu kongresu bude doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie.
Souběžně s distribucí této pozvánky otevíráme na adrese www.congressprague.cz/csot2019 internetovou prezentaci kongresu s možností on-line registrace a on-line přihlášky k aktivní účasti. Naším cílem je zejména co nejširší a fundovaná aktivní účast. Věříme, že vypsaná vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaši aktivitu.
Na kongres zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky.
Součástí doprovodného programu kongresu bude 9. května diskusní fórum s večeří pro registrované účastníky kongresu a 10. května společná večeře s doprovodným programem, pořádaná naší odbornou společností mimo kongresový program.
Věříme, že přijmete naše pozvání, a těšíme se na setkání v Praze.

S úctou,

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.,
prezident kongresu

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.,
organizační sekretář kongresu a koordinátor odborného programu