Kongresy

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba přijatá do 21.2.2019 Platba přijatá do 8.4.2019 Platba přijatá od 9.4.2019 a později(1)
Lékař, první autor (přijaté přednášky/posteru) 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Lékař, člen ČSOT 900 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Lékař, nečlen ČSOT 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč
Lékař | jednodenní účast 9.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař | jednodenní účast 10.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař | jednodenní účast 11.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař před atestací(2) 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut 600 Kč 700 Kč 800 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 9.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 10.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 11.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Reprezentant firmy(3) 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč
Student 5. ročníku LF 450 Kč 550 Kč 650 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 550 Kč 650 Kč
 

Poznámky

(1)
Konečný termín pro on-line registrace je 30.4.2019. Při doručení registračního formuláře 1.5.2019 a později, nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru kongresu), bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 100 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

(2)
Podmínkou pro registraci v kategorii „postgraduální student/lékař před atestací“ je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti nebo u „lékaře před atestací“ dopis/potvrzení podepsané vedoucím pracoviště.

(3)
Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner (sponzor), a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

(4)
Registrovaní účastníci si mohou on-line objednat nebo v registračním centru koupit bufetový oběd v hodnotě 550 Kč za speciální kongresovou cenu 350 Kč (cena oběda je dotovaná z rozpočtu kongresu a zahrnuje DPH).

Rezervace hotelového ubytování
Clarion Congress Hotel Prague ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 3600 Kč
Double Standard 1800 Kč
Single Executive 4500 Kč
Double Executive 2250 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Diskusní fórum ČSOT s večeří 9. května 400 Kč
Společná večeře 10. května 800 Kč
Oběd 9. května 350 Kč
Oběd 10. května 350 Kč
Oběd 11. května 350 Kč
Společná večeře 10. května (objednáno po 9.4.) 1000 Kč
Platební podmínky

Všechny ceny jsou stanoveny v CZK. Částku odpovídající součtu registračního poplatku a ceny hotelového ubytování uhraďte dle závazných podmínek a v termínech uvedených v Registračních pravidlech a stornovacích podmínkách. V případě platby bankovním převodem zašlete poštou na adresu organizátora (Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4) nebo na faxové číslo +420 241 445 806 kopii potvrzení o zaplacení. Veškeré bankovní poplatky související s platbou registračního poplatku, ubytování či dalších objednaných služeb hradí plátce.

Platba šekem není možná.

Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Bankovní převod
BankaKomerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10
Účet číslo74 65 09 02 47 / 0100
IBANCZ7801000000007465090247
Swift CodeKOMBCZPPXXX
Majitel účtuCongress Prague
Identifikace platbyvariabilní symbol: číslo výzvy

Prohlášení

Zasláním tohoto formuláře vyslovuji souhlas s podmínkami a pravidly registrace, hotelového ubytování, ostatních služeb, plateb a stornovacích podmínek platných pro 23. Národní kongres ČSOT 2019. Autorizuji Congress Prague, s.r.o., k použití dat uvedených v tomto formuláři k dalšímu elektronickému zpracování pro účely tohoto kongresu.

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).