Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 16., 17. nebo 17. května 2019 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč, registrace od
  16. dubna 2019 je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

Stornovací podmínky

Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:
 1. REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 1. dubna 2019 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč,
  • Při zrušení registrace do 25. dubna 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku.
  • Při zrušení registrace 26. dubna 2019 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.
 2. HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
  Varianta „Early Bird“ - závazná rezervace potvrzená do 1. března 2019
  • Při zrušení objednaného hotelového ubytování do 28. února 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 1. března 2019 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
  Varianta „Speciální cena“ - závazná rezervace potvrzená 2. března 2019 a později
  • Při zrušení objednaného hotelového ubytování do 1. března 2019 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 2. března 2019 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
 3. Zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 4. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.