Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 22. května 2022
Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line formuláře.
 
Možnosť publikácie príspevkov.
Redakcia časopisu Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae ponúka možnosť publikácie príspevkov prezentovaných na 8. česko-slovenském sjezdu soudního lékařství v plnom znení. Rukopisy pripravené podľa inštrukcií pre autorov posielajte na adresu: sidlo45@gmail.com do 30.06.2022.
Kompletní pokyny naleznete ke stažení zde.
 
 
Volné sdělení
 
 
Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:

 • Délka přednášky je 10 minut, 5 minut diskuse.
 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows, Mac OS nebo Linux. Jiné platformy nejsou akceptovány.
 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows, Mac OS nebo Linux. Jiné platformy nejsou akceptovány.
 • Možný formát: Microsoft Powerpoint - 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 a novější.
 • Do prezentace je možné vložit videosekvence ve formátu „.avi“ nebo „.mpeg“.
 • V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát.
 • Videosekvence lze přehrávat i samostatně.
 • Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen.
 • Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nejsou akceptovány.

Požadavky na abstrakt naleznete ZDE.

Je možné zasílat barevné fotografie a mikrofotografie. Organizační výbor si vyhrazuje právo úpravy velikosti (viz pokyny pro úpravu abstraktu).

Posterová sekce

Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:

 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace

Poster – specifikace:

 • rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka
 •  materiál: bílé lamino       
 • instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)