Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Odborný program

Aktuální odborný program ke stažení zde.

Jmenný seznam registrovaných účastníků naleznete zde.

Programový výbor ČR:
doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA., LL.M.
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
doc. Ivan Mazura, CSc.
MUDr. Alice Krebsová Ph.D.
MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

 

Programový výbor SR:
prof. MUDr. Jozef Šidlo CSc., MPH, FIALM
prof. MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D.
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone Ph.D.
MUDr. Mgr. Boris Ťažký, Ph.D. MPH

 
Tematické okruhy:

  • Soudní lékařství (náhlá úmrtí, násilná úmrtí, identifikace, dopravní nehody, neobvyklé případy) 
  • Forenzní a klinická toxikologie  
  • Molekulární biologie v soudním lékařství  
  • Virtuální pitva 
  • Klinické soudní lékařství 
 
Jednací jazyk:
  • čeština
  • slovenština
  • angličtina
 Doporučení: mluvená přednáška česky/slovensky, prezentace anglicky