Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Pořadatel

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP

Organizační výbor:
doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.
doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
prim. MUDr. Klára Neureutterová, MBA
MUDr. Róbert Bazala
Hana Iblová

 

Organizátor

Congress Prague
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: 605 781 945
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz