Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ve spolupráci se Slovenskou súdnolekárskou spoľočnosťou pořádají ve dnech 15. - 17.6. 2022 sjezd soudních lékařů a toxikologů s mezinárodní účastí. 

Soudní lékařství je obor, který zasahuje do mnoha oblastí života společnosti.

ZDRAVÍ – BEZPEČNOST – SPRAVEDLNOST

Ve zdravotnictví prováděním pitev a toxikologických vyšetření odhaluje příčiny smrti ať již přirozené nebo násilné (ZDRAVÍ) a tím se jeho poslání přiklání ke kriminalistice, ve které, v části zabývající se vyšetřováním trestných činů proti životu a zdraví, přináší objasnění vzniku a závažnosti poruchy zdraví (BEZPEČNOST). Trestný čin musí být potrestán a zde sehrává významnou úlohu v soudnictví. Při jednání před soudem podává soudu vysvětlení tak, aby mohl být vynesen rozsudek (SPRAVEDLNOST).

Soudní lékařství je proto neodmyslitelně spojeno se zdravotnictvím, kriminalistikou a soudní mocí.

Konference se zabývá neobvyklými případy, kde pitevní nález s pomocí makroskopického, mikroskopického a histochemického vyšetření odhaluje příčinu smrti; v současné době se uplatňuje vyšetření těla výpočetní tomografií (CT), prezentací obtížných znaleckých posudků, např. z oblasti dopravních nehod prezentacemi z toxikologie, která patří nerozlučně k soudnímu lékařství; použití nejnovějších přístrojových metod dokáže odhalit v těle i nepatrná množství jedů a drog nebo jejich metabolitů – v současnosti  naléhavá problematika nových syntetických drog, molekulární biologií, která se stává diagnostickou metodou i v soudním lékařství, zejména v oblasti vrozených srdečních vad (tzv. kardiomyopatií).

Soudní lékařství je z velké části empirický předmět a je celá řada případů, které jsou naprosto výjimečné. Sdílením takových případů, které jsou obsahem soudně-lékařské konference, se zvyšuje úroveň poznání a prohlubují se znalosti tak, aby mohla být naplněna ona tři slova, uvedená na začátku – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, SPRAVEDLNOST.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,

doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.Elektronickou pozvánku ve formátu pdf. naleznete zde.