Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Registrační poplatky

Kategorie do 28. února 2022 od 1. března 2022 a později(1)
Člen ČSSLST ČLS JEP 1 500 Kč / 68€ 1 700 Kč / 77€
Člen SSLS SLS 1 500 Kč / 68€ 1 700 Kč / 77€
Ostatní 1 600 Kč / 73€ 1 800 Kč / 82€
Zdravotnický pracovník ve specializační přípravě 1 000 Kč / 45€ 1 100 Kč / 50€
Sestra 0 Kč / 0€ 500 Kč / 23€
Reprezentant nad rámec plnění(2) 1 700 Kč / 77€ 1 800 Kč / 82€


Registrační poplatky
(1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč. (2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací..

 

Kongresové obědy

Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.
 
 
Registrační poplatek zahrnuje:
  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály
  • vstup na odborný́ program a doprovodnou výstavu
  • programový́ Sborník s abstrakty – supplementum odborného časopisu
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu