Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství » Registrační pravidla a stornovací podmínky

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 15. - 17. června 2022 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 13. června 2022 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.

 

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:

 • při zrušení registrace do 16. května 2022 bude účtován stornovací poplatek 200 Kč
 • při zrušení registrace v termínu 17. května - 5. června 2022 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku
 • při zrušení registrace 6. června 2022 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku


HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

 • zrušení potvrzené objednávky hotelového ubytování nejpozději do 1. dubna 2022 s manipulačním poplatkem 10% 
 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 2. dubna - 1. května 2022 bude účtován stornovací poplatek ve výši 70% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 2. května – 22. května 2022 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 80% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 23. května – 5. června 2022 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 90% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 6. června 2022 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování

 • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.

 

 Storno podmínky - Covid

 • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb