Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Nabídka sponzorské spolupráce

 

Vážení partneři,

dovolte nám, abychom Vás jménem České společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ve spolupráci se Slovenskou súdnolekárskou spoľočnosťou pozvali na 8. česko-slovenský sjezd soudních lékařů a toxikologů s mezinárodní účastí, který se uskuteční dne 15. – 17. června 2022 v prostorách Karolina v Praze.

Nabízíme Vám možnosti účasti a firemní prezentace v rámci této akce. Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.

Konference se zabývá neobvyklými případy, kde pitevní nález s pomocí makroskopického, mikroskopického a histochemického vyšetření odhaluje příčinu smrti; v současné době se uplatňuje vyšetření těla výpočetní tomografií (CT), prezentací obtížných znaleckých posudků, např. z oblasti dopravních nehod prezentacemi z toxikologie, která patří nerozlučně k soudnímu lékařství; použití nejnovějších přístrojových metod dokáže odhalit v těle i nepatrná množství jedů a drog nebo jejich metabolitů – v současnosti naléhavá problematika nových syntetických drog, molekulární biologií, která se stává diagnostickou metodou i v soudním lékařství, zejména v oblasti vrozených srdečních vad (tzv. kardiomyopatií). Soudní lékařství je z velké části empirický předmět a je celá řada případů, které jsou naprosto výjimečné. Sídlením takových případů, které jsou obsahem soudně-lékařské konference, se zvyšuje úroveň poznání a prohlubují se znalosti tak, aby mohla být naplněna ona tři slova, uvedená na pozvánce – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, SPRAVEDLNOST.

Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a využijete možnost některé z forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,

 doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Nabídku partnerství naleznete ke stažení ZDE.