Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Nabídka sponzorské spolupráce

Vážená paní, vážený pane,

Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ve spolupráci se Slovenskou súdnolekárskou
spoľočnosťou pořádají ve dnech 15.-17.6.2022 sjezd soudních lékařů a toxikologů s mezinárodní účastí.

Soudní lékařství je obor, který zasahuje do mnoha oblastí života společnosti.
Ve zdravotnictví prováděním pitev a toxikologických vyšetření odhaluje příčiny smrti ať již přirozené nebo
násilné (ZDRAVÍ) a tím se jeho poslání přiklání ke kriminalistice, ve které v části zabývající se vyšetřováním
trestných činů proti životu a zdraví přináší objasnění vzniku a závažnosti poruchy zdraví (BEZPEČNOST).
Trestný čin musí být potrestán a zde sehrává významnou úlohu v soudnictví. Při jednání před soudem
podává soudu vysvětlení, tak aby mohl být vynesen rozsudek (SPRAVEDLNOST).
Soudní lékařství je proto neodmyslitelně spojeno se zdravotnictvím, kriminalistikou a soudní mocí.

Konference se zabývá:
• neobvyklými případy, kde pitevní nález s pomocí makroskopického, mikroskopického a histochemického
  vyšetření odhaluje příčinu smrti; v současné době se uplatňuje vyšetření těla výpočetní tomografií (CT),
• prezentací obtížných znaleckých posudků, např. z oblasti dopravních nehod
• prezentacemi z toxikologie, která patří nerozlučně k soudnímu lékařství; použití nejnovějších přístrojových
  metod dokáže odhalit v těle i nepatrná množství jedů a drog nebo jejich metabolitů – v současnosti
  naléhavá problematika nových syntetických drog,
• molekulární biologií, která se stává diagnostickou metodou i v soudním lékařství, zejména v oblasti
  vrozených srdečních vad (tzv. kardiomyopatií).

Soudní lékařství je z velké části empirický předmět a je celá řada případů, které jsou naprosto výjimečné. Sdílením takových případů, které jsou obsahem soudně-lékařské konference, se zvyšuje úroveň poznání a prohlubují se znalosti tak, aby mohla být naplněna ona tři slova, uvedená na začátku – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST, SPRAVEDLNOST.

Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a využijete možnost některé z forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Praze.

S úctou,

 doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Nabídku partnerství naleznete ke stažení ZDE.