Kongresy

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

Hotelové ubytování

Ubytování si můžete objednat prostřednictvím e-mailu: silvie.krejskova@congressprague.cz