Kongresy

66. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt k posterové sekci je 31. srpna 2023.

Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.

Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:

 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows,( V případě že máte prezentaci na MAC, prosíme o kontaktování organizátora.)
 • Možný formát: prezentace ve formátu  16:9 , Microsoft Powerpoint 2016, nebo Office 365 , případně novější. Dále je možné prezentovat z formátu PDF.
 •  Do prezentace je možné vložit video ve formátu „.mp4 (avi  či mpeg akceptovány) rozlišení minimálně  1280x720pixelů
 •  V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést jej  sebou.
 •  V případě použití nestandardního „Fontu“ v prezentaci je potřeba přinést s sebou/informovat organizátora
 •  Videa lze přehrávat i samostatně.
 •  Prezentace se předávají na USB. 

Posterová sekce

Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:

 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace
 • Poster - specifikace:
 • rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka
 • materiál: bílé lamino
 • instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)