Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 6. hemofilický den » Odborný program

6. hemofilický den

Odborný program

Harmonogram

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem.

Poslední aktualizace: 10.11.2015

Hlavní téma odborného programu

(jednotný program: platí pro lékaře, zdravotní sestry, laboranty…..)

  • doporučení, trendy a novinky v léčbě pacientů s hemofilií a von Willebrandovou nemocí
  • inhibitory koagulačních faktorů – jejich diagnostika a terapie
  • raritní koagulační poruchy
  • interdisciplinární pohled na vrozené poruchy koagulace

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posteru. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 15. říjen 2015. Přihlášku včetně abstrakt lze podávat výlučně on-line prostřednictvím formuláře "Přihláška k aktivní účasti".

6. hemofilický den registrován u České lékařské komory

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 41437 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 12 kredity.

Certifikáty

Účast na konferenci v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK.
Účast středně zdravotnického personálu (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Účast vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích je garantována Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) a v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb.