Kongresy

6. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Pořadatel

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
ve spolupráci s
Českou hematologickou společností ČLS JEP
a
Českou asociací sester

Vědecký výbor kongresu

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Trombotické centrum VFN Praha, předseda ČSTH ČLS JEP
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ÚPMD Praha, místopředseda ČSTH ČLS JEP
MUDr. Pavel Jansa, II. interní klinika VFN Praha, vědecký sekretář ČSTH ČLS JEP

Členové výboru ČSTH ČLS JEP

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., I. chirurgická klinika VFN Praha
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., Neurochirurgická klinika VFN Praha
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., FN Hradec Králové
RNDr. Ingrid Hrachovinová, ÚHKT Praha
prof. ing. Jan E. Dyr, DrSc., ÚHKT Praha
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., Traumatologické centrum, FNsP Ostrava
MUDr. Peter Salaj, ÚHKT Praha
MUDr. Jiří Valenta, KAR VFN Praha
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., FN Hradec Králové
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., FN Brno
prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.,

Koordinátoři vědeckého programu

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.,
tel./fax: +420 224 966 412, sekr.: 224 966 414,
e-mail: kvasnicka.jan(zavinac)vfn.cz
MUDr. Zuzana Kudrnová a doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.,
tel./fax: +420 224 966 414,
e-mail: zuzana.kudrnova(zavinac)vfn.cz

Koordinátor odborného programu konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí

PhDr. Dagmar Škochová, MBA,
tel.:+420 224 964 365
e-mail: skochova.dagmar(zavinac)vfn.cz

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

Congress Prague
Nad Obcí I/24,
140 00 Praha 4.

Koordinátoři pro registraci
Michaela Mottlová, Petra Revická,
tel.: +420 241 445 759
fax: +420 241 445 806
e-mail:
michaela.mottlova(zavinac)congressprague.cz
office(zavinac)congressprague.cz

Koordinátoři pro doprovodnou výstavu firem:
Roman Bolek/Jakub Dušek
E-mail: roman.bolek(zavinac)congressprague.cz, jakub.dusek(zavinac)congressprague.cz
GSM.: +420 728 777 091
tel.: +420 241 445 813

Koordinátor pro organizaci doprovodné výstavy a společenského programu:
Pavel Revický
E-mail: pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz
GSM:724 264 870