Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Aktivní účast

AKTIVNÍ ÚČAST
Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posteru. Konečný termín pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 10. říjen 2020. Přihlášku včetně abstrakt podávejte výlučně on-line prostřednictvím formuláře na tomto webu.
Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  • Název práce
  • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
  • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
  • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Abstrakt zasílejte ve strukturované formě – úvod, metody, výsledky, závěr.

 

CERTIFIKÁTY
Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Účast na kongresu v samostatné konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) je garantována Českou asociací sester. Účastníkům v této kategorii bude vystaveno potvrzení o účasti.

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE