Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Odborný program

Vědecký výbor kongresu

 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
  Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
 • MUDr. Peter Salaj
  Centrum pro trombózu a hemostázu UHKT, Praha
 • doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
  IV. interní klinika, FN Hradec Králové, Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
  Trombotické centrum, VFN, Praha
 • doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
  Anesteziologické oddělení G-P klinika VFN, Praha
 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
  Oddělení dětské hematologie, FN Brno, Brno-Bohunice
 • MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
  Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Brno-Bohunice
 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
  Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • MUDr. Jaromír Gumulec
  Klinika hematoonkologie, FN Ostrava, Ostrava
 • RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
 • doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
  II. interní klinika, VFN, Praha
 • doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
  Trombotické centrum ÚLBLD, VFN, Praha
 • prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  FN Hradec Králové, Hradec Králové

Za zdravotní sestry a laboranty v paralelní sekci ZPNP

 • Ph.Dr. Dagmar Škochová, MBA
 • Eva Teplá

Komise pro posterovou sekci

 • Ing. Jana Bílková
 • MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
 • RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Malíková

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONGRESU

 • prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.
 • MUDr. Peter Salaj
 • Ing. Jana Tikarová, Ph.D.
 • PhDr. Dagmar Škochová, MBA

KOORDINÁTOŘI VĚDECKÉHO PROGRAMU

prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2, tel.: +420 221 977 208
E-mail: dyr(zavinace)uhkt.cz

PhDr. Dagmar Škochová, MBA,
koordinátor odborného programu samostatné sekce
pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí
tel.: +420 224 964 365, fax: +420 224 963 376
E-mail: skochova.dagmar(zavinace)vfn.cz

Hlavní téma: Trombotické stavy

Tematické bloky programu

 • Trombóza a hemostáza
  – aktuální přehled informací z mezinárodních konferencí v roce 2020
 • Trombotické a trombofilní stavy
  – jejich diagnostika a léčba
 • Vrozené a získané krvácivé stavy
  – jejich diagnostika a léčba
 • Mezioborová spolupráce
 • Vědecký blok
 • Laboratorní blok
 • Trombóza a hemostáza v pediatrii

Samostatná sekce pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí je v rámci kongresu pořádána pod záštitou Traumatologicko-ortopedické sekce ČAS.
Vědecký program kongresu bude průběžně aktualizován na těchto webových stránkách. Programový sborník s abstrakty obdrží každý registrovaný účastník při své akreditaci na místě.

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE