Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Pozvánka

Aktualizovanou verzi elektronické pozvánky si můžete stáhnout ZDE.
Datum poslední aktualizace: 20.7.2020

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na 8. národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 19. – 20. listopadu 2020 v Kongresovém centru CITY (Praha 4, Na Strži 65/1702). Součástí kongresu bude samostatná programová sekce pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí.
Hlavním tématem kongresu budou Trombotické stavy.
Souběžně s distribucí této pozvánky otevíráme na adrese www.congressprague.cz/csth2020 internetovou prezentaci kongresu s možností on-line registrace a on-line přihlášky k aktivní účasti. Naším cílem je zejména co nejširší a fundovaná aktivní účast. Věříme, že vypsaná vědecká témata zakládají dostatek námětů pro Vaši aktivitu.
Na kongres zveme i odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky. Součástí doprovodného programu kongresu bude diskuzní fórum s večeří pro registrované účastníky kongresu, pořádané naší odbornou společností mimo kongresový program.
Věříme, že přijmete naše pozvání, a těšíme se na setkání v Praze.

prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc. 
předseda ČSTH ČLS JEP,
prezident kongresu

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE