Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP » Registrační pravidla a stornovací podmínky

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 18., 19. nebo 20. listopadu 2020 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč, registrace 11. listopadu 2020 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

 

 

Stornovací podmínky
Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky: REGISTRAČNÍ POPLATEK

 • Při zrušení registrace do 31. října 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
 • Při zrušení registrace do 10. listopadu 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % registračního poplatku.
 • Při zrušení registrace 11. listopadu 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100 % registračního poplatku.

 

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

  • Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 1. října 2020.
  • Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 15. října 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 16. října 2020 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
 1. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 2. Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení kongresu nejpozději do 14 dnů.