Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP » Registrační pravidla a stornovací podmínky

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 18., 19. nebo 20. listopadu 2020 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč, registrace 11. listopadu 2020 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

 

 

Stornovací podmínky
Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky: REGISTRAČNÍ POPLATEK

 • Při zrušení registrace do 31. října 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
 • Při zrušení registrace do 10. listopadu 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % registračního poplatku.
 • Při zrušení registrace 11. listopadu 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100 % registračního poplatku.

 

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

  • Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 1. října 2020.
  • Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 15. října 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 16. října 2020 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
 1. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE