Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Odborný program

Hlavní téma: Trombotické stavy

Aktuální odborný program ke stažení ZDE. 

Tématické bloky programu:

  • Trombóza a hemostáza – Aktuální přehled informací z mezinárodních konferencí
  • Trombotické a trombofilní stavy – Jejich diagnostika a léčba
  • Vrozené a získané krvácivé stavy – Jejich diagnostika a léčba
  • Mezioborová spolupráce
  • Vědecký blok
  • Laboratorní blol
  • Trombóza a hemostáza v pediatrii

 

Vědecký výbor:

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., II. Interní klinika, FN Hradec Králové - předseda
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Trombotické centrum, VFN Praha
prof. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., Trombotické centrum, VFN Praha
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., II. Interní klinika, FN Hradec Králové
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MBA, KARIM, VFN, Praha
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., Oddělení dětské hematologie, FN Brno
MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., Oddělení klinické hematologie, FN Brno
MUDr. Jaromír Gumulec, Klinika hematoonkologie, FN Ostrava
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., II. Interní klinika, VFN Praha
doc. MUDr. Radovan Malý, PhD., I. Interní Kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové
prim. MUDr. Karel Roztočil, IKEM, Praha
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc, Gyn.-por, Ústí nad Labem
MUDr. Eva Drbohlavová, OKH Liberec

 

Organizační výbor: 

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. - předseda
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
As. MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D
As. MUDr. Zuzana Zenáhlíková, Ph.D.
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D.
Ph.Dr. Dagmar Škochová, MBA
Ing. Ivana Malíková
Bc. Petra Linhartová