Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Do 30. září Od 1. října do 31. října Od 1. listopadu a později
Člen ČSTH 700 Kč 750 Kč 800 Kč
Ostatní účastník – lékař 800 Kč 850 Kč 900 Kč
Postgraduální student – lékař před atestací 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 19.11.2021 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 20.11.2021 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Zdravotní sestra – člen ČAS 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Zdravotní sestra – nečlen ČAS 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Reprezentant firmy 800 Kč 850 Kč 900 Kč

 

Registrační poplatky

(1) Podmínkou pro přiznání zlevněného účastnického poplatku je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti, u lékaře před I. atestací pak dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště.
(2) Konečný termín pro on-line registraci je 15. listopadu 2021. Při doručení registračního formuláře 16. listopadu a později nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru sjezdu) bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 200 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sjezdu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací
.
 
 

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

  •  registrační průkaz,
  •  účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  •  vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  •  programový bulletin,
  •  programový Sborník s abstrakty,
  •  občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  •  občerstvení po zahájení kongresu ve foyer,
  •  kongresový oběd.