Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXXI. česká urogynekologie » Aktivní účast

XXXI. česká urogynekologie

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, video prezentace nebo posterové
prezentace.


Základní parametry pro aktivní účast:

 • Volné sdělení 8 min. + 2 min. diskuse
 • Video prezentace: 8 min. + 2 min. diskuse
 • Posterové sdělení: Individuální studium
 • 1. prosince, 08:30 – 17:00, diskuse k posterům (bude upřesněno v definitivním odborném programu)

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 30. 10. 2022.

Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:

 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows,( V případě že máte prezentaci na MAC, prosíme o kontaktování organizátora.)
 • Možný formát: prezentace ve formátu  16:9 , Microsoft Powerpoint 2016, nebo Office 365 , případně novější. Dále je možné prezentovat z formátu PDF.
 •  Do prezentace je možné vložit video ve formátu „.mp4 (avi  či mpeg akceptovány) rozlišení minimálně  1280x720pixelů
 •  V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést jej  sebou.
 •  V případě použití nestandardního „Fontu“ v prezentaci je potřeba přinést s sebou/informovat organizátora
 •  Videa lze přehrávat i samostatně.
 •  Prezentace se předávají na USB. 
Posterová sekce
 
Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:
 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace
 •  Poster - specifikace:
 •  rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka 
 •  materiál: bílé lamino       
 •  instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)