Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXXII. česká urogynekologie » Registrace

XXXII. česká urogynekologie

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 30.9. Platba přijatá od 1.10. a později(1)
Člen UGS ČR 1400 Kč 1800 Kč
Ostatní účastník - lékař 1800 Kč 2200 Kč
Sestra UGS ČR 900 Kč 1100 Kč
Ostatní sestra 1300 Kč 1700 Kč
Reprezentant nad rámec plnění(2) 1800 Kč 2200 Kč

(1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • programový Sborník s abstrakty,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu.