Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXXIII. česká urogynekologie » Aktivní účast

XXXIII. česká urogynekologie

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. 

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 20. října 2024.

Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.

Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce.
 • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou.
 • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město.
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou.

Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:

 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows,( V případě že máte prezentaci na MAC, prosíme o kontaktování organizátora).
 • Možný formát: prezentace ve formátu  16:9 , Microsoft Powerpoint 2016, nebo Office 365 , případně novější. Dále je možné prezentovat z formátu PDF.
 • Do prezentace je možné vložit video ve formátu „.mp4 (avi  či mpeg akceptovány) rozlišení minimálně 1280x720pixelů.
 • V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést jej  sebou.
 • V případě použití nestandardního „Fontu“ v prezentaci je potřeba přinést s sebou/informovat organizátora.
 • Videa lze přehrávat i samostatně.
 • Prezentace se předávají na USB. 

Posterová sekce

Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:

 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu.
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu.
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace.
 • Poster - specifikace:                                                                                                                                rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka.                                                                                        materiál: bílé lamino.                                                                                                                            instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici).