Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXXIII. česká urogynekologie » Registrace

XXXIII. česká urogynekologie

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 30.9. Platba přijatá od 1.10. a později(1)
Člen UGS ČR 1 800 Kč 2 500 Kč
Ostatní účastník - lékař 2 200 Kč 2 900 Kč
Sestra UGS ČR 1 100 Kč 1 800 Kč
Zdravotní sestra - nečlen 1 500 Kč 2 200 Kč
Reprezentant nad rámec plnění(2) 2 900 Kč 3 600 Kč
Doprovodná osoba 700 Kč 1 400Kč

(1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

(2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Registrace a platba:
  
Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

  • Registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • programový sborník s abstrakty.