Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » ELASTOGRAFIE JATER 2020 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

ELASTOGRAFIE JATER 2020

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Stornovací podmínky
 1. Při zrušení registrace, nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky: REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 15. září 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
  • Při zrušení registrace do 25. září 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % registračního poplatku.
  • Při zrušení registrace 26. září 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100 % registračního poplatku.
  • případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně registrované účastníky. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a registrovaným účastníkem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazeného registračního poplatku účastníka za účelem úhrady již naběhlých nákladů a to v rozsahu dle platných stornovacích podmínek.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.