Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » ELASTOGRAFIE JATER 2021 » Registrace

ELASTOGRAFIE JATER 2021

Registrační poplatky

Kategorie účastníků do 2. srpna 2021 3. srpna 2021 a později(1)
Člen ČHS ČLS JEP/ČGS ČLS JEP 750 Kč 850 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 950 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích 600 Kč 700 Kč
Reprezentant firmy(2) 850 Kč 950 Kč

Registrační poplatky
(1)Při registraci na místě dne 7. září 2021 je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní konference jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s konferenčními materiály
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  • programový bulletin
  • oběd