Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Elastografie jater 2023 » Registrace

Elastografie jater 2023

Registrační poplatky

Kategorie do 30. června 2023 1. července 2023 a později(1)
Člen ČHS ČLS JEP/ČGS ČLS JEP 1050 Kč 1250 Kč
Ostatní účastník - Lékař 1150 Kč 1350 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích 700 Kč 800 Kč
Reprezentant firmy(2) 1100 Kč 1300 Kč

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován poplatek 200 Kč.
2) Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  • programový sborník
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu
  • kongresový oběd