Kongresy

ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP "ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ TLUSTÉHO STŘEVA"

Pořadatel

ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ IV. INTERNÍ KLINIKY VFN PRAHA

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

CONGRESS PRAGUE,s.r.o.
Nad Obcí I/24
140 00 Praha 4
Koordinátor pro organizaci: Lucie Procházková
Tel: 241 445 759, 241 445 813,
Fax: 241 445 806
e-mail: office@congressprague.cz