Kongresy

Seminář Transplantcentra IKEM

Pořadatel

Klinika hepatogastroenterologie IKEM
pod odbornou záštitou
České hepatologické společnosti ČLS JEP

Koordinátor odborného programu semináře

MUDr. Jan Šperl, CSc.,
Klinicka hepatogastroenterologie IKEM
e-mail: jan.sperl(zavinac)ikem.cz, jase(zavinac)medicon.cz

www.ces-hep.cz

Organizátor

Organizace semináře

Congress Prague,
Nad Obcí I/24,
140 00 Praha 4

Odpovědný zástupce za organizační zajištění semináře:
Pavel Revický,
GSM: 724 264 870,
e-mail: pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz

Koordinátor pro organizaci a služby:
Alena Tučková,
tel.: 241 445 815,
e-mail: office(zavinac)congressprague.cz, alena.tuckova(zavinac)congressprague.cz