Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018 » Registrace

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Cena registrace
Lékař 0 Kč
Reprezentant firmy 0 Kč
Reprezentant (bez účasti a podpory firmy) 1500 Kč
 

Pravidla pro registraci

  1. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná.
  2. Pro mimopražské lékaře je zajištěné hotelové ubytování (na náklady semináře), v hotelu Rezidence Emmy. Vzhledem k limitované kapacitě je nezbytné si ubytování (v rámci on-line registrace) objednat co nejdříve. Po vyčerpání limitované kapacity ubytování v Rezidenci Emmy bude možné dalším zájemcům zajistit pouze placené hotelové ubytování.
  3. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy na semináři je možná za předpokladu zaplacení registračního poplatku 1.500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
  4. Při registraci lékaře na místě 8. března 2018 bude účtován manipulační poplatek 200 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

Rezervace hotelového ubytování
Rezidence Emmy ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 1450 Kč
Double Twin Standard 960 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Společná večeře 8. března 2018 0 Kč
Platební podmínky

Pokud jste si objednali pouze registraci bez ubytování, zaškrtněte prosím v kolonce "Platební podmínky" možnost platby "Bankovní převod". Objednávka Vám bude vyřízena a potvrzena bez poplatků.

Všechny ceny jsou stanoveny v CZK. Částku odpovídající součtu registračního poplatku a ceny hotelového ubytování uhraďte dle závazných podmínek a v termínech uvedených v Registračních pravidlech a stornovacích podmínkách. V případě platby bankovním převodem zašlete poštou na adresu organizátora (Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4) nebo na faxové číslo +420 241 445 806 kopii potvrzení o zaplacení. Veškeré bankovní poplatky související s platbou registračního poplatku, ubytování či dalších objednaných služeb hradí plátce. V případě platby kreditní kartou si banka účtuje poplatek ve výši 3 % z celkové částky.

Platba šekem není možná.

Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Bankovní převod
BankaKomerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10
Účet číslo74 65 09 02 47 / 0100
IBANCZ7801000000007465090247
Swift CodeKOMBCZPPXXX
Majitel účtuCongress Prague
Identifikace platbyvariabilní symbol: číslo výzvy

Prohlášení

Zasláním tohoto formuláře vyslovuji souhlas s podmínkami a pravidly registrace, hotelového ubytování, ostatních služeb, plateb a stornovacích podmínek platných pro Seminář Transplantcentra IKEM pro lékaře a zdravotní sestry. Autorizuji Congress Prague, s.r.o., k použití dat uvedených v tomto formuláři k dalšímu elektronickému zpracování pro účely tohoto kongresu.

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o., se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, rozesílání informací o této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., řešení a vypořádání dalších objednávek, plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., to vše v rámci Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, ľe takové potvrzení neobdrľíte, kontaktujte prosím přímo organizátora konference (office@congressprague.cz).