Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 97. Fyziologické dny » Registrace

97. Fyziologické dny

Registrační poplatky

Kategorie do 14. ledna 2022 Od 14. ledna 2022
Člen ČFS/SFS 2 490 Kč 2 900 Kč
Nečlen 3 490 Kč 3 900 Kč
PhD student 1 000 Kč 1 300 Kč
Pregraduální studenti Zdarma 300 Kč
Reprezentant firmy 4 000 Kč 4 500 Kč

 1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.

Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

(2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály
  • vstup na odborný́ program a doprovodnou výstavu
  • programový bulletin
  • programový́ Sborník s abstrakty – supplementum odborného časopisuobčerstvení s kávou během přestávek odborného programu
  • kongresový oběd