Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 98. Fyziologické dny » Aktivní účast

98. Fyziologické dny

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. 

Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 22. ledna 2023. Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line formuláře.

I v letošním roce budeme pro zájemce z řad aktivních účastníků organizovat Suplementum Physiological Research.

 

Suplementum PhysRes

Autoři prezentující své příspěvky na konferenci 98. Fyziologické dny mohou zaslat fulltext ze svého příspěvku k možnému publikování v Suplementu časopisu Physiological Research.
Svůj zájem o publikaci vyjádří nejpozději v průběhu 98. FD vyplněním formuláře na adrese https://forms.gle/tLgeMevL9hQZkfiUA . Při přípravě příspěvku autoři striktně dodrží pokyny pro autory (https://www.biomed.cas.cz/physiolres/instructions.htm).
Nejzazší termín pro odeslání rukopisu je 3.4.2023 na adresu sup.fd@fgu.cas.cz .

 

Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:

 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows,( V případě že máte prezentaci na MAC, prosíme o kontaktování organizátora.)
 • Možný formát: prezentace ve formátu  16:9 , Microsoft Powerpoint 2016, nebo Office 365 , případně novější. Dále je možné prezentovat z formátu PDF.
 • Do prezentace je možné vložit video ve formátu „.mp4 (avi  či mpeg akceptovány) rozlišení minimálně 1280x720pixelů
 • V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést jej  sebou.
 • V případě použití nestandardního „Fontu“ v prezentaci je potřeba přinést s sebou/informovat organizátora
 • Videa lze přehrávat i samostatně.
 • Prezentace se předávají na USB. 

Posterová sekce

Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:

 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace
 • Poster - specifikace:
 • rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka
 • materiál: bílé lamino
 • instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)
Soutěž mladých ČFS a SFS
 
Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro členy České fyziologické společnosti do 35 let o Ocenění vědecké práce mladých prezentované na FD. O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD za účasti zvláštní komise pro hodnocení soutěže a předsedů sekcí. Podmínkou účasti v soutěži je: přihlášený je členem ČFS, je prvním autorem a současně ústně prezentujícím autorem přihlášené práce do soutěže.
Obdobnou soutěž vyhlašuje i SFS.
 
Soutežní kategorii vyberte ve formulaři