Kongresy

Nová éra léčby virových hepatitid 2017

Odborný program

Zveřejněn harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem.

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 10. března 2017

Koordinátor odborného programu
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.,
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP,
petr.urbanek(zavinac)uvn.cz

PROGRAM SYMPOSIA

08.15 – 09.55 Registrace, občerstvení před zahájením programu

10.00 – 12.00 Dopolední blok vyžádaných přednášek (přednáška 20 min., diskuze 10 min.)

  1. P. Husa: Nová česká doporučení pro diagnostiku a léčbu infekce HCV
  2. J. Šperl: TAF – klinický a lékový profil
  3. S. Fraňková: Transplantace jater pro HCV v éře DAA
  4. L. Husová: Riziko HCC ve vztahu k DAA

12.00 – 13.30 Přestávka s obědem

13.30 – 15.30 Odpolední blok vyžádaných přednášek (přednáška 20 min., diskuze 10 min.)

  1. V. Aster: Klinický a epidemiologický update HIV/HCV
  2. R. Brůha: Regrese jaterní cirhózy
  3. R. Honzák Humor v medicíně
Závěr programu

Certifikace

Účast lékařů na symposiu bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude ohodnocena přidělenými kredity a potvrzena certifikátem.