Kongresy

15. česko – slovenské IBD sympozium.
IBD pracovní dny, Hořovice 2016

Odborný program

Harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem pro sekci lékařů.

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem pro sekci zdravotních sester.

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 7. dubna 2016

Hlavní programová témata odborného programu

Workshop
Perianální Crohnova nemoc
(Nemocnice Hořovice, 14. dubna, 08,30 – 12,30)

15. česko-slovenské IBD sympozium, IBD pracovní dny, Hořovice 2016
(Zámek Zbiroh, 14. – 15. dubna)
Sekce lékařů
vyžádané přednášky)

 • Akutní stavy u IBD
 • PSC
 • Gravidita a IBD
 • Nežádoucí účinky konzervativní léčby/pooperační komplikace
 • Pooperační recidiva

Sekce nelékařského zdravotnického personálu

 • Akutní stavy u IBD
 • PSC
 • Gravidita a IBD
 • Pooperační recidiva

Workshop

Perianální Crohnova nemoc, (Nemocnice Hořovice, 14. dubna, 08.30 – 12.30)
15. česko-slovenské IBD sympozium, IBD pracovní dny, Hořovice 2016 (Zámek Zbiroh, 14. – 15. dubna)

Kapacita workshopu je naplněna. Další přihlášky již nelze přijímat.

Koordinátor odborného programu kongresu

MUDr. Zuzana Šerclová|sercl(zavinac)seznam.cz

Certifikáty

Účast v sekci lékařů je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena certifikátem.
Účast v sekci zdravotních sester je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb.

15. česko – slovenské IBD sympozium. IBD pracovní dny, Hořovice 2016 registrovány u České lékařské komory

Sympozium je jako vzdělávací akce zařazeno do systému celoživotního vzdělávání lékařů, bylo registrováno u ČLK pod číslem 43101 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 12 kredity.

Aktivní účast

Aktivní účast na sympoziu je možná formou posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 25. březen 2016.

Abstrakta
Přijata bude pouze přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
 • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Abstrakta přijatých aktivních sdělení budou publikována formou elektronického sborníku. Sborník obdrží registrovaní účastníci sympozia po skončení sympozia. Elektronická verze abstrakt bude zveřejněna 30. dubna 2016 na těchto stránkách.