Kongresy

XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Registrační poplatky

Registrační kategorie(1) Platba do 1.11.2018 Platba do 15.11.2018 Platba od 16.11.2018
Lékař 800 Kč 850 Kč 950 Kč
Zdravotní sestra
550 Kč 600 Kč 700 Kč
Reprezentant firmy (2) 800 Kč 850 Kč 950 Kč

(1) Počet míst pro účast na Intenzivním kurzu IBD je limitován. Registrace účastníka, který do 15. 11. 2018 nezaplatí registrační poplatek, bude k tomuto termínu automaticky zrušena a uvolněné místo bude organizátorem nabídnuto dalšímu čekajícímu zájemci o účast.
(2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kurzu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Důležité upozornění:

Z důvodu vyčerpání kapacity míst v sekci lékařů a v sekci zdravotních sester Intenzivního kurzu IBD 2018 byla on line registrace 10.12.2018 ukončená.
Registrace na místě nebude možná z důvodu vyčerpané kapacity míst.
Děkujeme za pochopení.

Registrační poplatek zahrnuje

  • účast na intenzivním kurzu se všemi náležitostmi
  • registrační průkaz, tašku, poznámkový blok a psací potřeby
  • oprávněný přístup do elektronické verze sborníku přednášek kurzu
  • občerstvení podle programu kurzu
Registrační poplatek nezahrnuje hotelové ubytování.

Certifikce
Účast na kurzu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK.
Účast na kurzu v kategorii zdravotní sestra je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Pravidla pro registraci

  • v případě vyčerpání kapacity kurzu bude ukončení registrace zveřejněno na www.congressprague.cz/ibd2018
  • registrace na intenzivní kurz je možná výlučně on-line
  • on-line registrační formulář je k dispozici na www.congressprague.cz/ibd2018
  • po doručení on-line registrace obdržíte na Vaši elektronickou adresu výzvu k úhradě objednaných služeb
  • registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora
  • případné reklamace s Vámi vyřešíme na místě