Kongresy

XVIII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Registrační poplatky

Kategorie účastníků(1) Platba přijatá do 1.11.2019 Platba přijatá do 15.11.2019 Platba přijatá od 16.11.2019
Lékař 800 Kč 850 Kč 950 Kč
Zdravotní sestra* 600 Kč 650 Kč 700 Kč
Reprezentant firmy(2) 800 Kč 850 Kč 950 Kč

*Registrace zdravotních sester byla z důvodu naplnění kapacity kurzu ukončena.
(1)
Počet míst pro účast na Intenzivním kurzu IBD je limitován. Registrace účastníka, který do 15. 11. 2019 nezaplatí registrační poplatek, bude k tomuto termínu automaticky zrušena a uvolněné místo bude organizátorem nabídnuto dalšímu čekajícímu zájemci o účast.

(2)
Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní IK IBD jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.


Registrace, registrační poplatek

Podmínkou registrace je uhrazení registračního poplatku. Počet účastníků kurzu je limitován, přihlášky k účasti jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášky nad rámec limitovaného počtu účastníků nebo doručené po stanoveném termínu nepřijmout. Registrace na místě je s ohledem na pravidla IK IBD vyloučená.

Registrační poplatek zahrnuje

  • účast na intenzivním kurzu se všemi náležitostmi
  • registrační průkaz – personální visačku
  • oprávněný přístup do elektronické verze sborníku přednášek kurzu
  • občerstvení podle programu kurzu

Registrační poplatek nezahrnuje hotelové ubytování.

Pravidla pro registraci

  • Registrovat se na IK IBD je možné výlučně on-line. Registrační formulář je k dispozici zde na stránkách.
  • Po doručení on-line registrace obdržíte od organizátora, na Vaši elektronickou adresu, výzvu k úhradě objednaných služeb.
  • Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.
  • V případě vyčerpání kapacity kurzu bude ukončení registrace oznámeno zde na stránkách. Registrace po tomto oznámení již nebude možná.
  • Reklamace objednaných služeb musí být uplatněné bezprostředně, osobně a na místě.