Kongresy

XVI. sympózium o idiopatických střevních zánětech

Místo konání

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Posluchárna kliniky, budova A6c