Kongresy

XVI. sympózium o idiopatických střevních zánětech

Registrační poplatky

Kategorie do 24. května 2023(1)
Lékař 0 Kč
Zdravotnický pracovník 0 Kč

Registrační poplatky

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován poplatek 200 Kč.