Kongresy

XV. sympózium o idiopatických střevních zánětech

Pořadatel

IV. interní klinika VFN a 1. LF UK

Organizátor

Congress Prague, s.r.o.
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: 605 781 945
exhibitors@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz