Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Jáchymovské revmatologické dny 2015 » Odborný program

Jáchymovské revmatologické dny 2015

Odborný program

Harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu Jáchymovských revmatologických dnů 2015.
S výhradou dodatečných změn a úprav.

Program setkání Center biologické léčby

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem pro setkáne Center biologické léčby.

Poslední aktualizace: 11. listopadu 2015.

Předsednictvo symposia

  • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
  • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc
  • MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov
  • Jana Korandová
  • Jana Schwarzová

Témata odborného programu

  1. Artritida se vztahem k infekcím
  2. Revmatochirurgie
  3. Moderní přístupy v pohybové a fyzikální léčbě
  4. Sexualita u revmatického pacienta
  5. Nová Doporučení České revmatologické společnosti k léčbě RA a PsA

Odborný program bude zveřejněn do 31. října 2015.
Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.

Aktivní účast

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 30. září 2015.

Certifikace

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti.
Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání a zařazena do kreditního systému POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.