Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019 » Registrace

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba do 30.8. Platba 31.8. a později (7)
Lékař 0 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(5) 500 Kč 500 Kč
Reprezentant (bez účasti a podpory firmy)(6) 1500 Kč 1500 Kč

Pravidla pro registraci

  1. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná, v případě doručení on-line registračního formuláře do 30.8.2019.
  2. Při doručení on-line registračního formuláře 31.8.2019 a později je registrační poplatek pro lékaře 500 Kč (zahrnuje DPH).
  3. Pro mimopražské lékaře je zajištěno hotelové ubytování (na náklady semináře) v hotelu Rezidence Emmy ( lůžko ve dvoulůžkovém pokoji). Podmínkou poskytnutí ubytování na náklady semináře je doručení objednávky prostřednictvím on-line registračního formuláře do 15.8.2019. V případě individuálního požadavku na ubytování v jednolůžkové variantě (double single use), musí žadatel uhradit organizátorovi finanční rozdíl ceny dvoulůžkového pokoje bez snídaně ve výši 980 Kč (cena zahrnuje DPH).
  4. Při objednávce ubytování 16.8.2019 a později je ubytování zpoplatněno.
  5. Registrace v kategorii Reprezentant firmy v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
  6. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy na semináři je možná za předpokladu zaplacení registračního poplatku 1.500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
  7. Při registraci lékaře na místě 5. září 2019 bude k registračnímu poplatku automaticky účtován manipulační poplatek 250 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).