Kongresy

XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2005 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Důležité termíny

TERMÍN KONÁNÍ

22. - 24. září 2005