Kongresy

XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2005 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Odborný program

MOTTO KONFERENCE

„Endoskopie na dlani“

POŘADATEL KONFERENCE

SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
MUDr. Josef B. Eim, prezident konference - koordinátor pro vědecký program
Tel.: +420 517 315 320
Fax: +420 517 315 118
e-mail: eim@nemvy.cz

ZÁŠTITA NAD KONFERENCÍ

Společenskou záštitu nad koferencí převzali:

MUDr. David Rath, prezident České lékařské komory
Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ředitel FN v Hradci Králové

SPONZOŘI KONFERENCE

Organizační výbor konference vyjadřuje uznání za významnou podporu:
firmě Olympus C&S, generálnímu sponzorovi konference
firmám 3B instruments, Borcad, Hospimed, hlavním sponzorům konference
firmě Johnson & Johnson, oficiálnímu sponzorovi konference
vydavatelstvím Medical Tribune a MF/Zdravotnické noviny, mediálním partnerům konference

Naše poděkování patří všem firmám, které se konference účastní jako vystavovatelé a svojí účastí podpořily její vysokou odbornou úroveň. Děkujeme jim rovněž za jejich pomoc a podíl na zajištění konferenčního občerstvení.

Děkujeme rovněž firmám:
Východočeská energetika, člen Skupiny ČEZ
Znovín Znojmo
VS Lechovice
Brazilian Wine
Templářské sklepy Čejkovice
Zemědělská a.s., Čejkovice
za partnerskou pomoc a podporu při zajištění společenského a doprovodného programu naší konference.

ČESTNÝ PŘEDSEDA KONFERENCE

Resad P. Pasic, MD, FACOG
Klinika miniinvazivní gynekologie, Univerzita Louisville, Kentucky, USA

PREZIDENT KONFERENCE

MUDr. Josef B. Eim - koordinátor pro vědecký program konference
Tel.: +420 517 315 320
Fax: +420 517 315 118
e-mail: eim@nemvy.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Ladislav Hanousek
David Kužel
Ludmila Králová
Zdeňka Mužíková
Petr Novák
Pavel Opletal
Veronika Revická
Jiří Riegel
Marcel Štelcl
Jiří Štěpán

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

Vladimír Dvořák
Richard Fiala
Ladislav Hanousek
Zdeněk Holub
Jitka Hrozková
Martin Charvát
Ludmila Králová
Milan Kudela
Eduard Kučera
David Kužel
Jan Machač
Zdeněk Novotný
Ladislav Pilka
Arne Rovný
David Rumpík
Michal Vraný
Hana Zezulová

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

Resad P. Pasic, USA
Mark Emanuel, Haarlem, Holland
Miroslav Kopjar, Croatia
Stjepan Skenderovič, Croatia
Tomaz Tomazevic, Slovenia
Tibor Bielik, Slovakia


SBORNÍK ABSTRAKT KE STAŽENÍ ZDEPROGRAM KONFERENCE

Středa 21. září 2005

8:00 - 16:00 Workshop hysteroskopie
(knihovna porodnického a gynekologického oddělení KN Pardubice)
Účast pouze pro přihlášené.

Předsedající: Hanousek L.
Přednášející: Drahoňovský J., Hanousek L., Kučera E., Kudela M., Kužel D., Mardešić T., Peršín J.

18:00 Schůze výboru Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP
(kongresové centrum Aldis)

Čtvrtek 22. září 2005

(Malý kongresový sál, I. poschodí)

Upozornění:
Žádáme přednášející, aby přesně dodržovali vymezené časové limity pro jednotlivá sdělení.
Časový limit je průběžně kontrolován předsedajícím, na poslední minutu limitu bude přednášející upozorněn zvukem gongu, po uplynutí poslední minuty bude přednášejícímu odpojen mikrofon.
Při nepřítomnosti některého z přednášejících bude jeho sdělení nahrazeno sdělením alternujících autorů.

8:30 Občerstvení, káva
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

9:00 Slavnostní zahájení konference, vystoupení hostů
J. B. Eim, prezident konference
MUDr. David Rath, prezident České lékařské komory
Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ředitel FN v Hradci Králové
Resad P. Pasic, MD, čestný předseda konference, Univerzita Louisville, USA

9:30 Děložní myomatóza I
Předsedající: Holub Z., přísedící: Halaška M., Eim J.B.

 1. Complications and recurrence results after laparoscopic occlusion of uterine artery for symptomatic fibroid.
  Holub Z., Eim J., Jabor A., Hendl A., Lukač J., Kliment L.
  Kladno, Praha, Vyškov (15 min.)
 2. Využití embolizace uterinních tepen při léčbě myomatózy u žen usilujících o graviditu.
  Halaška M., Charvát M., Janík V., Chod J., Hynek K., Součková H., Burešová I.
  Motol, Praha (10 min.)
 3. Management děložních myomů u žen přejících si zachovat možnost reprodukce.
  Mára M., Fučíková Z., Kužel D., Sosna O., Mašková J., Kříž P., Dundr P.
  VFN a 1.LF UK, Praha (10 min.)
 4. Těhotenství u žen po laparoskopické disekci děložních tepen.
  Urbánek Š., Holub Z., Lukáč J., Kliment L.
  Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Kladno (7 min.)
 5. Destrukce myomů radiofrekvenční ablací.
  Eim J.B., Štelcl M.
  Nemocnice Vyškov p.o., oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie (10 min.)

10:45 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

11:35 Pelvipathie – možnosti laparoskopie
Předsedající: Bielik T., přísedící: Charvát M., Kučera E.

 1. Adenomyóza a infiltrujúca endometrióza - endoskopický prístup.
  Bielik T., Karovič M., Trška R.
  Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP F. D. Roosewelta, Banská Bystrica, Slovenská republika (15 min.)
 2. Prevence pooperačních adhezí v endoskopické operativě.
  Eim J.B., Štelcl M.
  Nemocnice Vyškov, oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie (10 min.)
 3. Laparoskopie v jednodenní chirurgii.
  Vaculík M.
  Stonava (15 min.)
 4. Konzervativní ošetření tubární gravidity.
  Štelcl M., Eim J.
  Gyn.-por. oddělení, Nemocnice Vyškov (10 min.)

12:30 Přestávka, oběd
(Eliščin sál, Jednací sál, přízemí)

14:00 Děložní myomatóza II
Předsedající: Hanousek L., přísedící: Pasic R., Machač J.

 1. Laparoscopic hysterectomy avoiding ureteral injury.
  Pasic R.
  University Louisville (20 min.)
 2. Výhody a úskalí laparoskopické myomektomie.
  Fučíková Z., Mára M.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha (10 min.)
 3. Zkušenosti s metodami hysterektomie na našem pracovišti.
  Machač J., Hegerová I., Sobek A. jr.
  Nemocnice Boskovice (10 min.)
 4. Hysteroskopie po embolizaci děložních myomů (UFE) u žen ve fertilním věku.
  Mára M., Fučíková Z., Kužel D., Mašková J., Dundr P.
  VFN a 1.LF UK Praha (7 min.)
 5. Konzervativní operace děložní myomatozy.
  Opletal P., Eim J.B.
  Nemocnice Vyškov, gyn.–por. oddělení (7 min.)
 6. Totální laparoskopická hysterectomia – nejvhodnější technika hysterektomie u transsexualismu F to M.
  Sehnal B., Marešová P., Záhumenský J., Holý P., Hrochová V., Halaška M.
  Gynekologicko-porodnická klinika, FN Na Bulovce, 1. lékařská fakulta UK, Praha (7 min.)

15:25 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

16:15 Urogynekologie
Předsedající: Kudela M., přísedící: Halaška M., Novotný Z., Pasic R.

 1. Pelvic floor reconstruction.
  Pasic R.
  University Louisville (20 min.)
 2. Anatomické předpoklady implantace alogeního materiálu v pánevní chirurgii.
  Otčenášek M.
  Praha (20 min.)
 3. Etiopatogeneze prolapsu pochvy po hysterektomii a korektivní operace.
  Kudela M., Ondrová D., Hejtmánek P.
  Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc (10 min.)
 4. Minimálně invazivní postup při TVM.
  Adamík Z., Zábranský F.
  Gyn.-por. odd., Baťova krajská nemocnice Zlín (10 min.)

19:00 Welcome Cocktail
(prostory doprovodné výstavy konference)
Welcome Drink – Vinné sklepy Lechovice
Křest nové endoskopické monografie autorů Z. Holuba a kol.
– křtící přípitek: Eim.J.B., Fabian E., Holub Z.
Předání vydražené lahve vzácného archivního vína z produkce Vinných sklepů Lechovice
(zástupci VS Lechovice předají vydraženou láhev „nejvzdálenějšímu dražiteli“…výtěžek z dražby je věnován ve prospěch konta Paraple).
Občerstvení v podání gastronomického servisu Kongresového centra Aldis
Nápojový buffet s nabídkou kvalitních vín z vinařské oblasti Čejkovice

21:30 Závěr programu prvního konferenčního dne

Pátek 23.září 2005

(Malý kongresový sál, I. poschodí)

Upozornění:
Žádáme přednášející, aby přesně dodržovali vymezené časové limity pro jednotlivá sdělení.
Časový limit je průběžně kontrolován předsedajícím, na poslední minutu limitu bude přednášející upozorněn zvukem gongu, po uplynutí poslední minuty bude přednášejícímu odpojen mikrofon.
Při nepřítomnosti některého z přednášejících bude jeho sdělení nahrazeno sdělením alternujících autorů.

9:00 Chyby a komplikace v gynekologické endoskopii aneb když se špatné věci přihodily dobrým chirurgům
Předsedající: Bielik T., přísedící: Vraný M., Eim J.B., Pasic R.

 1. Registr komplikací laparoskopie a hysteroskopie (2004).
  Novotný Z.
  Plzeň (7 min.)
 2. Complications of laparoscopy and how to avoid them.
  Pasic R.
  University Louisville (15 min.)
 3. Poranění cév v malé pánvi.
  Vraný M.
  Nemocnice Jablonec nad Nisou (10 min.)
 4. Terapie vezikovaginální a uretrovaginální píštěle.
  Fiala R., Vrtal R., Vidlář A., Študent V., Belej K., Hrabec M.
  Urologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci (10 min.)
 5. Úskalí laparoskopické hysterektomie.
  Chod J. jr., Charvát M., Hynek K., Součková H., Halaška M. jr.
  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha (10 min.)
 6. Poranění retroperitoneálních cévních struktur – noční můra laparoskopisty.
  Kučera E., Drahoňovský J., Turyna R.
  Ústav pro péči o matku a dítě, Podolí, Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, Praha (7 min.)
 7. Je trombembolie problémem?
  Eim J.B.
  Oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie, Nemocnice Vyškov (7 min.)
 8. Perforace močového měchýře u pacientky s Collinsovým syndromem při laparoskopické operaci heterotopické gravidity.
  Kafka M., Roztočil A., Fiker R.
  Nemocnice Jihlava (7 min.)
 9. Spontánní uzávěr rektovaginální píštěle po gynekologické operaci.
  Eim J.B., Štelcl M.
  Oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie, Nemocnice Vyškov (7 min.)

10:40 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

11:10 Hysteroskopie
Předsedající: Kužel D., přísedící: Hanousek L., Novotný Z., Emanuel M. H.

 1. State of the art hysteroscopy.
  Emanuel M. H.
  Haarlem, Holandsko (15 min.)
 2. Ambulantní hysteroskopie, 5 let „follow up“.
  Kužel D., Tóth D., Hrazdírová L., Fučíková Z., Mára M.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze, Clinique St. Germain, Brive la Gaillarde (7 min.)
 3. Endouterine synechiae and septate uterus.
  Skenderovic S., Cindric K., Kopjar M., Vecek N.
  Department of obstetrics and gynaecology. Zagreb, Croatia (10 min.)
 4. Is hysteroscopic resection of uterine septum important in ART.
  Tomazevic T., Ban H., Virant Klun I., Kermavner Bacer L., Valentinčič B., Ribič Pucelj M., Vogler A., Pinter B., Drobnič S., Zorn B., Bokal E., Mivšek J., Meden Vrtovec H.
  Reproductive Unit, University Women Hospital, Ljubljana, Slovenia (10 min.)
 5. Výsledky hysteroskopické ablace endometria.
  Peršín J., Hanousek L.
  Gynekologicko–porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice (7 min.)

12:20 Přestávka, oběd
(Eliščin sál, Jednací sál, přízemí)

13:20 Počítač a miniinvazivní gynekologie, výstupy pro výuku a management
Předsedající: Ventruba P., Mančík G., Kalousek I.

 1. Digitalizace endoskopických dat a jejich využití.
  Ventruba P., Dostál O., Petrenko M., Hudeček R., Račanská E., Javorník M.
  Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně (10 min.)
 2. On-line endoskopické přenosy – podpora přímé výuky gynekologie na LF v Hradci Králové, UK Praha.
  Kopecký P., Kalousek I.
  Gynekologická a porodnická klinika FN Hradec Králové (10 min.)
 3. Multimediální CD – základy gynekologické endoskopie – optimální učební pomůcka pro studenty lékařské fakulty v Hradci Králové.
  Kalousek I., Kopecký P.
  Gynekologická a porodnická klinika FN Hradec Králové (10 min.)
 4. Neziskové organizácie sú perspektívna forma na poskytovanie zdravotnej starostlivosti?
  Mančík G.
  NsP Levice, Slovenská republika (10 min.)
 5. Simulátory endoskopické chirurgie a výuka endoskopické operativy.
  Eim J.B., Štelcl M.
  Nemocnice Vyškov p.o., oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie (7 min.)

14:50 Miniinvazivní terapie gynekologických malignit
Předsedající: Holub Z., přísedící: Charvát M., Kučera E., Kopjar M.

 1. Laparoscopic pelvic lymphadenectomy – operative technique.
  Kopjar M.(1), Zadro M.(1), Maricic I.(1), Viskovic t.(1), Simic M.(1), Scuric I.(2)
  (1) General Hospital Zabok; (2) Special Hospital for Medical Rehabilitation Krapinske Toplice, Croatia (15 min.)
 2. Laparoskopická transpozice vaječníků před radioterapií pánve při zachované děloze.
  Technika a výsledky.
  Charvát M., Chod J., Hynek K, Součková H., Teslík L.
  UK 2.LF a FN v Motole, Praha (10 min.)
 3. Kazuistika – metastáza choriokarcinomu do plic – endoskopická diagnostika.
  Riegl J., Eim J.
  Gyn.–por. oddělení, Nemocnice Vyškov (10 min.)

15:40 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

16:20 Gynekologie vážně i nevážně
(společný blok pro lékařskou a sesterskou sekci)

Závažná krvácení
Předsedající: Kudela M., přísedící: Machač J., Novotný Z.

 1. Léčba život ohrožujícího krvácení v gynekologii a porodnictví v letech 2001-2005 v ČR – aktuální stav výstupů z registru Uniseven.
  Blatný J., Brabec P., Dušek L. a uživatelé registru Uniseven v ČR
  (1) OKH a Centrum pro trombózu a hemostázu, FN Brno, (2) CBA LF a PřF MU Brn (10 min.)
 2. Nové postupy v kontrole závažného poporodního krvácení.
  Seidlová D., Mannová J., Ondrášková H., Gál R., Ševčík P. (1), Penka M. (2), Blatný J. M (2)
  (1) FN Brno, PMDV, I. ARO, (2) FN Brno, PMDV, Oddělení klinické hematologie (10 min.)

16:45 Novinky a aktuality
Předsedající: Eim J.B., přísedící: Holub Z., Hanousek L.

 1. Elektronická knížka IZIP – spojení mezi lékaři.
  Jansa M.
  IZIP, Praha (7 min.)
 2. Leventon – Dosi Flow (regulátor průtoku)
  Neveselá I. Promedica Praha Group (5min.)
 3. Norma ČSN EN 13795 pro operační roušky a pláště.
  Belíková M.
  Mölnlycke Health Care, Praha (10 min.)
 4. NiQuitinCQ: Spolu s Vaší vůli Vám pomáháme přestat kouřit.
  Marek A.
  GlaxoSmithKline (10 min.)
 5. Ive
  Vodvářka P.
  Simply You (5 min.)
 6. ArginMax
  Marks S.
  Simply You (5 min.)
 7. Obecně na téma sexuality.
  Uzel R.
  Praha (35 min.)

18:00 Konec sekce, uvolnění sálu

19:30 „BARBECUE NA KONCI LÉTA“
Stylový společenský večer s programem a občerstvením

(Grill Restaurant Duran, Hradec Králové)

Grilování na terase Grill Restaurantu Duran
Degustace vybraných produktů - Vinné sklepy Lechovice
Celovečerní představení vybraných vín – Znovín Znojmo
Brazilian Wine – řízená degustace, povídání o víně, výběr exotických vzorků
Cimbálová muzika Longa z Rakvic pod vedením ing. L. Pařízkové
Další hudební program
Stylový raut v podání gastronomického servisu restaurantu Duran

21:30 Závěr programu druhého konferenčního dne


PROGRAM SAMOSTATNÉ SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER

(Zasedací sál, II. poschodí)

Pátek 23.září 2005

Upozornění:
Žádáme přednášející, aby přesně dodržovali vymezené časové limity pro jednotlivá sdělení.
Časový limit je průběžně kontrolován předsedajícím, na poslední minutu limitu bude přednášející upozorněn zvukem gongu, po uplynutí poslední minuty bude přednášejícímu odpojen mikrofon.
Při nepřítomnosti některého z přednášejících bude jeho sdělení nahrazeno sdělením alternujících autorů.

9:00 Zahájení programu sekce zdravotních sester
Hanousek L.
Krajská nemocnice Pardubice

9:15 Blok I
Předsedající: Králová L., přísedící: Singerová Y., Holečková D.

 1. Historie hysteroskopie.
  Hanousek L.
  Krajská nemocnice Pardubice (8 min.)
 2. Ambulantní hysteroskopie.
  Holečková D.
  Gyn.–por. klinika VFN Praha (8 min.)
 3. Termoablace endometria.
  Parvoničová N.
  Gyn.–por. klinika Plzeň (8 min.)
 4. Práce s ultrazvukovou sondou a použití na operačním sále.
  Zezulová H.
  Gyn.-por. oddělení, Nemocnice Vyškov (8 min.)
 5. Bipolární koagulace Ligasure v endoskopické operativě.
  Singerová I., Kořínková A.
  Gyn. op. sály., FN Hradec Králové (8 min.)
 6. Intimita vztahu instrumentářka – pacient.
  Navrátilová E.
  COS Prostějov (8 min.)
 7. Postavenie inštrumentárok na endoskopickej sále v Leviciach
  Paptyova Z., Bahíková A., Kopka P.
  NsP Levice (8 min.)

10:40 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

11:10 Blok II
Předsedající: Zastoupilová O., přísedící: Gregušová Š., Košařová I.

 1. GYN OP – nová přístavba operačních sálů.
  Jodasová D.
  ÚPMD Praha (8 min.)
 2. Operační sály po rekonstrukci.
  Gregušová Š.
  COS, Nemocnice Most (8 min.)
 3. Péče o pacientky s malým hysteroskopickým výkonem.
  Holcová D., Zastoupilová O., Suchánková I.
  Gyn.oper. sály, Krajská nemocnice Pardubice (6 min.)
 4. Úloha sestry v péči o pacientky s velkým hysteroskopickým výkonem (operační hysteroskopie).
  Zastoupilová O., Holcová D., Štěrbová O.
  Gyn. oper. sály, Krajská nemocnice Pardubice (7 min.)
 5. Výuka nové endoskopické intrumentářky.
  Košařová I.
  Gyn.-por. odd., Nemocnice Vyškov (8 min.)

12:20 Přestávka, oběd
(Eliščin sál, Jednací sál, přízemí)

13:50 Blok III
Předsedající: Češková Z., přísedící: Hrozková J., Slabá Z.

 1. Příprava endoskopického intrumentaria.
  Hubená L.
  Gyn.-por. odd., Nemocnice Vyškov (8 min.)
 2. Výhody a nevýhody při srovnání disposibilních a permanentních laparoskopických nástrojů.
  Vydrářová J.
  Gyn.–por. klinika, UK II. LF a FN Praha – Motol (8 min.)
 3. TVT s endoskopem nebo bez endoskopu?
  Tuláčková Š., Smrkovská I.
  Městská nemocnice Turnov (8 min.)
 4. Význam sestry při hysterektomii (manipulace s dělohou).
  Hrozková J.
  Gyn.–por. odd., Nemocnice Vyškov (8 min.)
 5. Prevence trombembolií – SCD přístroj.
  Králová L.
  Gyn.–por. odd., Nemocnice Vyškov (8 min.)
 6. Užití gama sondy k detekci sentinelových uzlin.
  Slabá Z.
  UK II LF a FN Praha – Motol (8 min.)
 7. LDUV z pohledu instrumentářky.
  Češková Z., Toncarová V.
  Gyn. oper. sály, Nemocnice Kladno (8 min.)
 8. Endometrioza.
  Gregová E., Hauferová V.
  Gyn. oper sály, Nemocnice Jablonec nad Nisou (8 min.)

15:40 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

16:20 Gynekologie vážně i nevážně
(společný blok pro lékařskou a sesterskou sekci)


Sobota 24. září 2005

(Malý kongresový sál, I. poschodí)

Upozornění:
Žádáme přednášející, aby přesně dodržovali vymezené časové limity pro jednotlivá sdělení.
Časový limit je průběžně kontrolován předsedajícím, na poslední minutu limitu bude přednášející upozorněn zvukem gongu, po uplynutí poslední minuty bude přednášejícímu odpojen mikrofon.
Při nepřítomnosti některého z přednášejících bude jeho sdělení nahrazeno sdělením alternujících autorů.

9:15 Miniinvazivní terapie sterilit
Předsedající: Kužel D., přísedící: Mardešič T., Rumpík D.

 1. Transvaginální endoskopie (TVE) – pokrok nebo výstřelek?
  Mardešič T.
  Sanatorium Pronatal, Praha (10 min.)
 2. Dva způsoby punkce Douglasova prostoru u ultrazvukově asistované transvaginální hydrolaparoskopie (UTHL).
  Sobek A., Sobek A. jr., Vodička J.
  Fertimed Olomouc (10 min.)
 3. Je diagnostická laparoskopie a hysteroskopie metodou první volby při diagnostice příčin neplodnosti?
  Rumpík D.1, Los Chovanec S.1, Anna A.1, Rumpíková T.1,Gerych I.2, Eim J. B.3, Pilka L.1
  CRM Zlín, Nemocnice Atlas Zlín, Nemocnice Vyškov (10 min.)
 4. Laparoskopické operace u sterilních žen – dlouhodobé výsledky a zkušenosti.
  Kučera E., Drahoňovský J., Heřman H., Dvorská M.
  UPMD 3. LF UK, Praha (10 min.)
 5. Digitálny hysterogram a hysteroskopia adenomyózy uteru v asociácii s infertilitou.
  Hudec M., Lányi E., Ďurčenka J., Ďurica F.
  Ambulancia reprodukčnej medicíny a sterilného manželstva Gyn.-pôr.oddelenie NsP Bojnice, Slovenská republika (10 min.)
 6. Nové možnosti využití hysteroskopie pro zvýšení úspěšnosti embryotransferu.
  Hynek K., Charvát M., Brandejská M., Hrehorčák M., Gianaroli L.
  Gyn. por. klinika LF 2 UK a FN Motol, Praha, IVF centrum S.I.S.M.E.R., Bologna (10 min.)
 7. Fetoskopicky řízená laserová fotokoagulace v léčbě transfusního syndromu mezi monochoriálními dvojčaty – možnosti intrauterinní léčby v České republice.
  Hodík K., Náteková J., Eliáš P., Musilová I., Podholová M., Dušková A., Kokštein Z., Kubinová H., Vlašín P.
  FN Hradec Králové, Privátní centrum prenatální diagnostiky Brno (10 min.)

10:45 Přestávka, káva, občerstvení
(prostory a expozice doprovodné výstavy konference)

11:15 Adnexální patologie – diagnostika a terapie
Předsedající: Kučera E., přísedící: Novotný Z., Machač J.

 1. Laparoskopie v operační léčbě tuboovariálního abscesu (TOA).
  Kužel D., Sosna O., Fučíková Z., Mára M., Tóth D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze, Clinique St. Germain, Brive la Gaillarde (10 min.)
 2. Laparoskopická operace teratomu – je čeho se bát?
  Součková H., Charvát M., Chod J., Hynek K., Burešová I.
  Gynekologicko–porodnická klinika, 2.LF UK, FN v Motole, Praha (10 min.)
 3. Význam rozsahu resekce ovariální endometriózy.
  Burešová I., Charvát M., Hynek K., Součková H.
  Motol a UK 2. LF, Praha (10 min.)
 4. Výsledky laparoskopické dočasné ovariální ventrosuspenze.
  Novák P., Eim J.B.
  Nemocnice Vyškov, gyn. – por. oddělení (10 min.)

12:15 Diskuse k posterovým prezentacím, vyhodnocení posterů
Předsedající: Kudela M., Hanousek L., Machač J., Novotný Z.

12:30 Závěr konference
J. B. Eim, prezident konference


PŘEHLED POSTEROVÝCH PREZENTACÍ

(Posterová sekce – parter (balkon) Malého kongresového sálu, I. poschodí)

 1. HOMEOPATIE V RÁMCI PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE.
  Černý M.
  Soukromá praxe, Brno
 2. MIDTERM FOLLOW-UP STUDY OF LAPAROSCOPIC DISSECTION OF UTERINE VESSELS FOR SURGICAL TREATMENT OF SYMPTOMATIC FIBROIDS.
  Holub Z., Jabor A., Lukáč J., Kliment L., Urbánek Š.
  Department of Ob/Gyn, Baby Friendly Hospital, Kladno, Department of Biochemistry and Statistical Analysis, Hospital Kladno
 3. PŘEDOPERAČNÍ LYMFOSCINTIGRAFIE A PEROPERAČNÍ RADIONAVIGACE U KARCINOMU ENDOMETRIA.
  Pilka R., Kudela M., Dzvinčuk P., Koranda P.
  Gynekologicko – porodnická klinika FN a LFUP Olomouc
 4. AKTIVNÍ FORMA ENDOMETRIÓZY JAKO RARITNÍ PŘÍČINA HEMOPERITONEA S ROZVOJEM NÁHLE PŘÍHODY BŘÍŠNÍ.
  Minář L., Rotter L.
 5. DĚLOŽNÍ MYOMY A INZULÍNOVÁ REZISTENCE.
  Náteková J.(1), Košťál M. (1), Šmahelová A.(2), Stárková J. (2)
  (1) Porodnická a gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
  (2) Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 6. OBOUSTRANNÉ MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ PO PŘENOSU DVOU EMBRYÍ V OBOU PAHÝLECH TUB PO PŘEDCHOZÍ SALPINGEKTOMII – KASUISTIKA.
  Oborná I., Březinová J., Hejtmánek P., Pilka R.
  Por. – gyn. klinika LF UP a FN Olomouc
 7. AHY, VHY A LAVHY Z POHLEDU KOMPLEXNÍHO ROZBORU.
  Ondrová D., Hejtmánek P., Kudela M.
  Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP Olomouc
 8. OVLIVŇUJE POČET A UMÍSTĚNÍ VPICHŮ U LAVH OPERAČNÍ VÝSLEDEK?
  Vysloužil M., Hansel A.
  Porodnicko-gynekologické oddělení Nemocnice Šumperk spol. s r.o., primář MUDr. Jaroslav Boxan