Kongresy

XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2005 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Pozvánka

Vážení přátelé endoskopie!

Příchod nového roku je pro mnohé z nás obdobím, kdy zpravidla „uklízíme na stole“, dokončujeme rozdělané úkoly a přemýšlíme o tom, co bychom chtěli v novém roce udělat lépe či jinak. Námětů by se našlo „habaděj“.
V nastávajícím roce 2005 nás opět čeká důstojná příprava tentokráte již XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí. Za místo konání byl vybrán kongresový komplex ALDIS v Hradci Králové, pro termín konání konference bylo zvoleno období od čtvrtka 22. září do soboty 24. září 2005.

Vycházím tak vstříc požadavkům celé řady z Vás na oddálení termínu konference od konce prázdnin; snažil jsem se přepečlivě vyhnout termínové kolizi s jinými důležitými akcemi, které by nás gynekology mohly zajímat. Věřím, že kvalitou výstavních ploch a naší hojnou účastí se podaří udržet přízeň vystavujících firem. Poučen z letošní konference zpříjemním čtení oznámení pěknou češtinou a platby budou vedeny v CZK. Velkou snahou organizátorů konference bude rozmnožit naše řady vytvořením sekce endoskopických instrumentářek.

Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v novém roce 2005 a také nám všem dobrou volbu v důležitých věcech, které budeme v roce 2005 rozhodovat.

Ve Vyškově dne 3. ledna 2005

Josef B. Eim, v.r.,
předseda Sekce gynekologické endoskopie
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP