Kongresy

XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2005 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Vystavovatelé


XV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2006
s mezinárodní účastí
SE BUDE KONAT VE DNECH
12. - 14. října 2006
v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové

KOMPLETNÍ INFORMACE NAJDETE NA
www.laparoscope.cz/2006.


XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE

České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP v číslech

KONFERENCE V ČÍSLECH

Účast na konferenci

XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie se zúčastnilo:

  • 210 registrovaných lékařů - členů Sekce gynekologické endoskopie ČGPS a ostatních členů České gynekologické a porodnické společnosti a zahraničních účastníků
  • 70 registrovaných zdravotních sester v samostatné odborné sekci
  • 130 registrovaných zástupců a reprezentantů vystavujících firem a odborných společností
  • celkem 410 registrovaných účastníků

Odborný program

Odborný program XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie zahrnoval:

  • 81 přednášek zařazených do odborného programu konference
  • 20 přednášek zařazených do programu samostatné sesterské sekce
  • 8 posterových sdělení

Pořadatele XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie děkují všem registrovaným účastníkům za jejich účast a zájem o program konference.
Zvlášť děkujeme a oceňujeme účastníky konference, kteří se aktivně podíleli na odborném programu konference, samostatné sesterské sekci nebo se svými sděleními prezentovali v rámci posterové sekce.

Poděkování a ocenění vyslovujeme sponzorům a partnerům konference za jejich podporu a pomoc.
Děkujeme a oceňujeme odborné firmy a společnosti, které se svými prezentacemi účastnili doprovodné výstavy konference a velmi dobrou kvalitou svých prezentací a poskytnutými službami zásadně přispěli k vysoké odborné i společenské úrovni konference.

Pořadatele konference současně pozývají širokou odbornou veřejnost, střední zdravotnický personál, odborné firmy a společnosti k účasti na XV. Konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se bude konat ve dnech 12. – 14. října 2006, opět v Kongresovém a konferenčním centru Aldis – Hradec Králové. Podrobné a aktuální informace k připravované XV. konferenci Sekce gynekologické endoskopie 2006 budou průběžně k dispozici na www.laparoscope.cz/2006.


SPONZORING A PARTNERSTVÍ

OLYMPUS C&S spol.s r.o. - GENERÁLNÍ SPONZOR
XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP3B instruments - lékařské nástroje, s.r.o. - HLAVNÍ SPONZOR
XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEPBORCAD cz s.r.o. - HLAVNÍ SPONZOR
XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEPJOHNSON & JOHNSON - SPONZOR
XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEPMEDICAL TRIBUNE - mediální partner
XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEPZDRAVOTNICKÉ NOVINY - mediální partner
XIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP