Kongresy

Klinický seminář Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Pořadatel

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Koordinátor programu:

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Předsedající:

Prof. MUDr. M Babjuk, CSc., MUDr. Š. Veselý, Ph.D.

Organizátor

Congress Prague
Odpovědný zástupce za organizační zajištění konference:
JUDr. Pavel Revický,
GSM: 724 264 870
E-mail: pavel.revicky@congressprague.cz

Registrace a služby:
Petra Revická
tel.: 241 445 815
fax: 241 445 806
e-mail: office@congressprague.cz