Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy XXXIV. májové hepatologické dny 2006 s mezinárodní účastí

XXXIV. májové hepatologické dny 2006 s mezinárodní účastí

XXXIV. májové hepatologické dny 2006 s mezinárodní účastí

Pořadatel akce

ČESKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Organizátor akce

CONGRESS PRAGUE s.r.o.

Detail pořadatele a organizátora


Očekávaná účast: 270 delegátů, 20 prezentujících se firem


česká vlajka Oficiální jazyk kongresu je čeština.

Termín konání

3. až 5. květen 2006, Karlovy Vary, Kongresové centrum - LH Thermal

Detail na mapě

Registrace

Místo konání

Kongresové centrum - Lázeňský hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary

Vystavovatelé

Sponzoring

SCHERING - PLOUGH CEAG - generální sponzor sesterské sekce XXXIV. Májových hepatologických dnů 2006


MATTONI - oficiální partner XXXIV. Májových hepatologických dnů 2006


ZDRAVOTNICKÉ NOVINY - medialní partner XXXIV. Májových hepatologických dnů 2006

Vystavující firmy

 • EWOPHARMA
 • FERRING - LÉČIVA, a.s.
 • FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, s.r.o.
 • GALÉN, s.r.o.
 • MADAUS, s.r.o.
 • MAREK FIALA - DISTRIBUCE PC PROGRAMŮ
 • MEDIAL, s.r.o.
 • MEDICOM INTERNATIONAL, s.r.o.
 • MEDIMPORT, s.r.o.
 • MEGA BOOKS INTERNATIONAL, s.r.o.
 • Orphan Europe
 • PRO.MED.CS PRAHA
 • ROCHE, s.r.o.
 • SCHERING-PLOUGH CEAG
 • ZDRAVOTNICKÉ NOVINY/MLADÁ FRONTA, a.s.

Satelitní symposia

ROCHE, s.r.o.

3. května 2006, 17.50 - 19.00 hod
Kongresový sál KC Thermal

Název symposia:
PEGASYS - lék volby v léčbě chronické hepatitidy C a B.
Zajímavé případy z praxe.

Předsedající:
Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno

Přednášející:
Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno
MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D, Infekční klinika FN Hradec Králové
MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
MUDr. Pavel Trunečka, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní a gastroenterologická klinika ÚVN, Praha
MUDr. Miroslava Wolfová, CSc., Hradec Králové

Symposium je určeno pro lékaře - účastníky XXXIV. Májových hepatologických dnů 2006.

Firma Roche, pořadatel symposia, si dovoluje pozvat účastníky po skončení symposia na májové společenské setkání s občerstvením ve stylových prostorách výletního restaurantu Poštovní dvůr v Karlových Varech.
Doprava účastníků bude zajištěna pořadatelem. Odjezd autobusů z parkoviště před hotelem Thermal bezprostředně po skončení symposia.


MEDICOM INTERNATIONAL, s.r.o.

4. května 2006, 11.30 - 13.00 hod
Kongresový sál KC Thermal

Název symposia:
Hepsera – správný směr v terapii chronické hepatitidy B.

Předsedající:
Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní a gastroenterologická klinika ÚVN, Praha

Program symposia:

 1. Přirozený průběh infekce virem hepatitidy B
  MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
 2. Současné možnosti léčby chronické hepatitidy B
  Doc. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno,
 3. Postavení adefoviru v terapii chronické virové hepatitidy B
  Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní a gastroenterologická klinika ÚVN, Praha
 4. Použití adefoviru u pacientů po orgánových transplantacích
  MUDr. Pavel Trunečka, CSc., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Symposium je určeno pro lékaře - účastníky XXXIV. Májových hepatologických dnů 2006.

Medicom International, pořadatel symposia, si dovoluje pozvat účastníky po skončení symposia na společný oběd v Restaurantu Thermal.